Žádost o recept

 

Vyplněním formuláře se žádosti o recept dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany společnosti ANLUBE praktik s.r.o., které je nezbytné pro vystavení receptu. Společnost ANLUBE praktik s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své činnosti.

anlube.cz » Online služby » Žádost o recept